Om coaching

Med utgangspunkt i dine ressurser og egenskaper er coaching en metode for personlig utvikling av ditt liv og din hverdag. Gjennom grunnleggende teknikker blir du bedre kjent med deg selv, både hvordan du fungerer i dag, og hva som skal til for at du skal fungere enda bedre i fremtiden. Arbeidet foregår på dine premisser, og etter hvilke resultater du ønsker.

Hvorfor coaching?

Vi er hele tiden i endring. Tanker og behov erstattes med nye tanker, ønsker og mål. Gjennom coaching avdekkes dine fortrinn, og vi jobber systematisk med å forsterke disse. Samtidig kan det dukke opp minner eller relasjoner som hindrer deg i å fungere så godt som du fortjener, og ved hjelp av utprøvde teknikker finner vi løsninger på disse.

For hvem?

Spørsmålet er like mye når man skal benytte seg av coaching, som hvem coaching passer for. Går du med tanker om hva du ikke har, fremfor hva du har? Hva du burde, skulle eller måtte ha gjort? Prøver du å være feilfri men får det ikke helt til?

Opplev å

• Endre begrensende tanker og følelser

• Avdekke dine verdier og ditt potensiale

• Utvikle nye strategier

• Sette mål og nå dem

Det er mange måter å stå fast på - Coaching gir deg tilgang til verktøyene du trenger for å komme deg løs og sette deg i bevegelse.

Trykk her for mer informasjon.