top of page
Hjerne adhd brain_edited.png
Hverdagsmestring  - en verktøykasse for voksne med ADHD

 

Hverdagsmestring er en psykoedukativ workshop for voksne med ADHD, utarbeidet på oppdrag fra og i samarbeid med ADHDNorge.

Hverdagsmestring har fokus på diagnosens opphav og utvikling, samt retningslinjer for diagnostisering.

I tillegg lærer deltakerne om diagnosens kjernesymptomer og hvilke utfordringer dette kan medføre for den enkeltes eksekutive funksjoner.

Deltakerne introduseres for konkrete verktøy knyttet til prioritering og gjennomføring av hverdagsmål samtteknikker for å avdekke og endre eksisterende atferdsmønstre.

Hverdagsmestring gjennomføres fysisk over to lange dager eller digitalt gjennom 6 samlinger a 2,5 timer.
 

 

bottom of page