Foreldre & Barn

 

Å ha barn med ADHD kan være en utfordring. Foreldre & Barn er en konstruktiv arena for økt innsikt i- og forståelse for hverandres adferd, tankesett og behov.

 

Hvorfor gjør vi som vi gjør og hvem er vi i møtet med andre - sånn egentlig? Opplev økt forståelse, gjensidig respekt og styrket samhold.

 

Min. 3 ganger for foreldre og 5 med barnet.

 

(Fra 12 år.)

 

 

Trykk her om du ønsker mer informasjon.

Adresse: Klinikk Toppetasjen as, Kirkeveien 64B, Oslo. Inngang Sørkedalsveien.
Tlf.: 97110630 epost: coach@adhdcoachen.no